ارزیابی تدریس اساتید از طریق سامانه دانش پژوهان

آغاز زمان ارزیابی تدریس اساتید از طریق سامانه دانش پژوهان

ارزیابی

آغاز زمان ارزیابی تدریس اساتید از طریق سامانه دانش پژوهان

از روز سه شنبه 97/8/15  ساعت 8  تا روز شنبه 97/8/26  ساعت 24 

طلاب محترمی که در نظرسنجی طبق زمان اعلام شده شرکت ننمایند با محدودیت دسترسی به سامانه دانش پژوهان (عدم امکان مشاهده نمرات امتحان پایان ترم و نیزعدم امکان انتخاب واحد درسی ) مواجه خواهند شد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر