اطلاعیه ثبت نام تعیین گرایش

اطلاعیه ثبت نام تعیین گرایش

ثبت نام گرایش1

قابل توجه طلاب محترم ترم ششم

1.بعدازگذراندن حداقل 140 واحد درسی،انتخاب گرایش مجاز می باشد.

2.هرگرایش در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان تشکیل می شود.(حداقل10نفر)

3.مهلا ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

4جهت ثبت نام به دفتر آموزش (سرکار خانم زارعی) مراجعه شود.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر