اعلام زمان مصاحبه سنجش علمی

اعلام زمان مصاحبه سنجش علمی

علام زمان طرح مصاحبه سنجش علمی

باسمه تعالی

طلاب متقاضی شرکت درطرح سنجش علمی ، به نکات ذیل توجه فرمایید:

1.لطفا نیم ساعت قبل از زمان اعلام شده در محل مصاحبه حضور داشته باشید.

2. قبل از شروع مصاحبه فرم مربوط را از مسئول مصاحبه دریافت و تکمیل نمایید.

3. فرم تکمیل شده را به استاد تحویل دهید.

 

زمان دقیق مصاحبه سنجش علمی به شرح ذیل می باشد:

اسامی پذیرفته شدگان سنجش علمی نیمه اول 97

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر